Αναζήτηση
Filters
Close

Στρατηγικό Βιομηχανικό Μάρκετινγκ

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση

Σύγχρονη και ολοκληρωμένη μελέτη του Βιομηχανικού Μάρκετινγκ που συμβάλλει στην προσπάθεια μελέτης, έρευνας και διάδοσης του Βιομηχανικού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα.
€61,89
€55,70

Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
Αποστολή: 24 ώρες

Το μάρκετινγκ δεν περιορίζεται στα καταναλωτικά προϊόντα αλλά αποτελεί μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες των επιχειρήσεων εκείνων που προμηθεύουν με προϊόντα και υπηρεσίες τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, τις βιοτεχνίες, τις δημόσιες επιχειρήσεις, τα ιδρύματα και άλλους οικονομικούς οργανισμούς. Το Βιομηχανικό (Business-to-Business ή Β2Β) Μάρκετινγκ που ασχολείται με την ικανοποίηση των αγοραστικών αναγκών και απαιτήσεων οργανισμών (κι όχι ατόμων) και αντιπροσωπεύει περίπου το 60% των χρηματικών συναλλαγών στην εθνική μας οικονομία, αποτελεί ένα ξεχωριστό θέμα μελέτης στα πλαίσια της επιστήμης του Μάρκετινγκ. 

 

Το βιβλίο "Στρατηγικό Βιομηχανικό Μάρκετινγκ" των συγγραφέων Γ. Αυλωνίτη, Σ. Δημητριάδη και Κ. Ήντουνα αποτελεί μία σύγχρονη και ολοκληρωμένη μελέτη του Βιομηχανικού Μάρκετινγκ και σκοπό έχει να συμβάλλει στην προσπάθεια μελέτης, έρευνας και διάδοσης του Βιομηχανικού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα.

 
Το βιβλίο είναι δομημένο σε πέντε μέρη:

 

1ο μέρος →  Βασικές Διαστάσεις Βιομηχανικών Προϊόντων/Αγορών και Συμπεριφοράς Βιομηχανικών Πελατών
βασικές έννοιες βιομηχανικού μάρκετινγκ, ανάλυση αγοραστικής συμπεριφοράς βιομηχανικών πελατών, αγοραστική συμπεριφορά των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων, διοίκηση σχέσεων στις βιομηχανικές αγορές

 

2ο μέρος → Ανάλυση Ζήτησης και Ευκαιριών στη Βιομηχανική (Β2Β) Αγορά 
έρευνα μάρκετινγκ βιομηχανικής αγοράς, τμηματοποίηση βιομηχανικής αγοράς και τοποθέτηση προϊόντος, ηλεκτρονικό εμπόριο και μάρκετινγκ στις βιομηχανικές αγορές

 

3ο μέρος → Στρατηγικές Μάρκετινγκ για Βιομηχανικές (Β2Β) Αγορές
στρατηγικός σχεδιασμός βιομηχανικού μάρκετινγκ, διοίκηση προϊόντων για βιομηχανικές αγορές, τιμολόγηση για βιομηχανικές αγορές, διοίκηση καναλιών διανομής και εφοδιαστικής αλυσίδας για βιομηχανικές αγορές, οργάνωση δύναμης πωλήσεων για βιομηχανικές αγορές, μέθοδοι επικοινωνίας και προβολής για βιομηχανικές αγορές

 

4ο μέρος → Ειδικά Θέματα Βιομηχανικού (Β2Β) Μάρκετινγκ
μάρκετινγκ βιομηχανικών υπηρεσιών, διεθνές βιομηχανικό μάρκετινγκ

 

5ο μέρος → Μελέτες περίπτωσης
ενδιαφέρουσες μελέτες περίπτωσης που χρησιμεύουν στη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη

 

Αξίζει να σημειωθεί πως το "Στρατηγικό Βιομηχανικό Μάρκετινγκ" περιέχει στόχους μάθησης στην αρχή κάθε κεφαλαίου, πίνακες, σχήματα, παραδείγματα, πραγματικά στοιχεία, σύνοψη κεφαλαίου, βιβλιογραφικές αναφορές ανά κεφάλαιο, ξεχωριστό μέρος για μελέτες περίπτωσης με ερωτήσεις, καθώς και παράρτημα με το νομοθετικό πλαίσιο προμηθειών δημοσίου.

 

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε:
⇢ φοιτητές που έχουν συμπεριλάβει στο πρόγραμμα σπουδών τους το μάθημα του Βιομηχανικού (Β2Β) Μάρκετινγκ, για τους οποίους αποτελεί ένα σύγχρονο, επιστημονικά τεκμηριωμένο σύγγραμμα με πρακτικά παραδείγματα, ώστε να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν σε όλες τις ιδιαίτερες πτυχές/πεδία του βιομηχανικού μάρκετινγκ,
⇢ στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που ασχολούνται με το μάρκετινγκ ή την αγορά/προμήθεια βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και σε επιχειρηματίες των βιομηχανικών αγορών στους οποίους προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μεθόδων και εργαλείων στρατηγικής ανάλυσης και ενεργειών μάρκετινγκ, ώστε να πετύχουν πιο αποτελεσματικά τους στόχους τους.

Το μάρκετινγκ δεν περιορίζεται στα καταναλωτικά προϊόντα αλλά αποτελεί μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες των επιχειρήσεων εκείνων που προμηθεύουν με προϊόντα και υπηρεσίες τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, τις βιοτεχνίες, τις δημόσιες επιχειρήσεις, τα ιδρύματα και άλλους οικονομικούς οργανισμούς. Το Βιομηχανικό (Business-to-Business ή Β2Β) Μάρκετινγκ που ασχολείται με την ικανοποίηση των αγοραστικών αναγκών και απαιτήσεων οργανισμών (κι όχι ατόμων) και αντιπροσωπεύει περίπου το 60% των χρηματικών συναλλαγών στην εθνική μας οικονομία, αποτελεί ένα ξεχωριστό θέμα μελέτης στα πλαίσια της επιστήμης του Μάρκετινγκ. 

 

Το βιβλίο "Στρατηγικό Βιομηχανικό Μάρκετινγκ" των συγγραφέων Γ. Αυλωνίτη, Σ. Δημητριάδη και Κ. Ήντουνα αποτελεί μία σύγχρονη και ολοκληρωμένη μελέτη του Βιομηχανικού Μάρκετινγκ και σκοπό έχει να συμβάλλει στην προσπάθεια μελέτης, έρευνας και διάδοσης του Βιομηχανικού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα.

 
Το βιβλίο είναι δομημένο σε πέντε μέρη:

 

1ο μέρος →  Βασικές Διαστάσεις Βιομηχανικών Προϊόντων/Αγορών και Συμπεριφοράς Βιομηχανικών Πελατών
βασικές έννοιες βιομηχανικού μάρκετινγκ, ανάλυση αγοραστικής συμπεριφοράς βιομηχανικών πελατών, αγοραστική συμπεριφορά των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων, διοίκηση σχέσεων στις βιομηχανικές αγορές

 

2ο μέρος → Ανάλυση Ζήτησης και Ευκαιριών στη Βιομηχανική (Β2Β) Αγορά 
έρευνα μάρκετινγκ βιομηχανικής αγοράς, τμηματοποίηση βιομηχανικής αγοράς και τοποθέτηση προϊόντος, ηλεκτρονικό εμπόριο και μάρκετινγκ στις βιομηχανικές αγορές

 

3ο μέρος → Στρατηγικές Μάρκετινγκ για Βιομηχανικές (Β2Β) Αγορές
στρατηγικός σχεδιασμός βιομηχανικού μάρκετινγκ, διοίκηση προϊόντων για βιομηχανικές αγορές, τιμολόγηση για βιομηχανικές αγορές, διοίκηση καναλιών διανομής και εφοδιαστικής αλυσίδας για βιομηχανικές αγορές, οργάνωση δύναμης πωλήσεων για βιομηχανικές αγορές, μέθοδοι επικοινωνίας και προβολής για βιομηχανικές αγορές

 

4ο μέρος → Ειδικά Θέματα Βιομηχανικού (Β2Β) Μάρκετινγκ
μάρκετινγκ βιομηχανικών υπηρεσιών, διεθνές βιομηχανικό μάρκετινγκ

 

5ο μέρος → Μελέτες περίπτωσης
ενδιαφέρουσες μελέτες περίπτωσης που χρησιμεύουν στη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη

 

Αξίζει να σημειωθεί πως το "Στρατηγικό Βιομηχανικό Μάρκετινγκ" περιέχει στόχους μάθησης στην αρχή κάθε κεφαλαίου, πίνακες, σχήματα, παραδείγματα, πραγματικά στοιχεία, σύνοψη κεφαλαίου, βιβλιογραφικές αναφορές ανά κεφάλαιο, ξεχωριστό μέρος για μελέτες περίπτωσης με ερωτήσεις, καθώς και παράρτημα με το νομοθετικό πλαίσιο προμηθειών δημοσίου.

 

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε:
⇢ φοιτητές που έχουν συμπεριλάβει στο πρόγραμμα σπουδών τους το μάθημα του Βιομηχανικού (Β2Β) Μάρκετινγκ, για τους οποίους αποτελεί ένα σύγχρονο, επιστημονικά τεκμηριωμένο σύγγραμμα με πρακτικά παραδείγματα, ώστε να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν σε όλες τις ιδιαίτερες πτυχές/πεδία του βιομηχανικού μάρκετινγκ,
⇢ στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που ασχολούνται με το μάρκετινγκ ή την αγορά/προμήθεια βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και σε επιχειρηματίες των βιομηχανικών αγορών στους οποίους προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μεθόδων και εργαλείων στρατηγικής ανάλυσης και ενεργειών μάρκετινγκ, ώστε να πετύχουν πιο αποτελεσματικά τους στόχους τους.

Προδιαγραφές προϊόντων
Υπότιτλος Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση
ISBN 978-618-5131-00-5
Έκδοση/Ημερομηνία 1η/2015
Σελίδες 688
Εξώφυλλο Μαλακό
Διαστάσεις 17Χ24
Κωδικός Εύδοξος 41955344
Σειρά Βιβλίων Μάρκετινγκ
Υλικό για τον καθηγητή Υποστηρικτικό Υλικό
Περιεχόμενα Βιβλίου Περιεχόμενα
Δείγμα Βιβλίου Απόσπασμα

"Έλειπε από την ελληνική βιβλιογραφία ένας Οδηγός για το βιομηχανικό μάρκετινγκ. Γραμμένο με απλό και εύληπτο τρόπο, το σύγγραμμα αυτό παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την κατανόηση και εφαρμογή των σχετικών μεθόδων και εργαλείων στρατηγικής ανάλυσης για βιομηχανικές αγορές. Δεν θα πρέπει να λείπει από κανένα γραφείο στελέχους B2B Μάρκετινγκ."

Φίλιππος Σφυρής
Market Intelligence Specialist, Hempel A/S

 


 

"Από όταν πρώτο-κυκλοφόρησε το βιβλίο του καθηγητή Γεώργιου Αυλωνίτη «Στρατηγικό Βιομηχανικό Μάρκετινγκ» υπήρξε σημείο αναφοράς και απαραίτητο βοήθημα σε κάθε μου επιχειρηματικό πλάνο. Συμπληρώνοντας πάνω από 25 χρόνια εργασίας στο ραγδαία εξελισσόμενο Β2Β περιβάλλον διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον το νέο βιβλίο των Αυλωνίτη, Δημητριάδη, Ηντούνα. Εκτός από την εμπεριστατωμένη θεωρία και την εκτενή αναφορά, μέσα από έρευνα, στην Ελληνική πραγματικότητα, βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τις «μελέτες περιπτώσεων» (case studies) οι οποίες με βοήθησαν να εμπεδώσω την θεωρία. Το βιβλίο παρέχει μια πληρέστατη εικόνα του γνωστικού αντικειμένου, εμβαθύνοντας όπου είναι αναγκαίο, παρουσιάζοντας με ολοκληρωμένο τρόπο όλες τις νέες τάσεις και μεθόδους. Γραμμένο με απλό τρόπο διαβάζεται εύκολα η δε πληθώρα διαγραμμάτων και πινάκων διευκολύνει στην πληρέστερη κατανόηση. Η εκτενής αναφορά στη σύγχρονη βιβλιογραφία το κάνει σύγχρονο και ενημερωμένο κάτι εντελώς απαραίτητο σε ένα χώρο, όπως το Μάρκετινγκ, που ανανεώνεται συνεχώς. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το παρόν βιβλίο θα συμβάλει σημαντικά στην πρόοδο του Μάρκετινγκ μεταξύ εταιρειών στη χώρα μας τόσο σε Ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο."

Τάκης Στάπας
Managing Director, Wilo Hellas S.A.

 


 

"Τo παρόν βιβλίο αποτελεί ορόσημο στην Ελληνική βιβλιογραφία για το Βιομηχανικό Marketing. Είναι πλήρες, σύγχρονο αλλά και ταυτόχρονα πρακτικό και εφαρμόσιμο από επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Γι’ αυτό θεωρώ ότι πρόκειται για ένα πολύτιμο εργαλείο όχι μόνο για το φοιτητή αλλά και για κάθε επιχειρηματία και στέλεχος marketing, πωλήσεων, αγορών και όχι μόνο."

Νίκος Μαρίου
Γενικός Διευθυντής Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ

Προδιαγραφές προϊόντων
Υπότιτλος Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση
ISBN 978-618-5131-00-5
Έκδοση/Ημερομηνία 1η/2015
Σελίδες 688
Εξώφυλλο Μαλακό
Διαστάσεις 17Χ24
Κωδικός Εύδοξος 41955344
Σειρά Βιβλίων Μάρκετινγκ
Υλικό για τον καθηγητή Υποστηρικτικό Υλικό
Περιεχόμενα Βιβλίου Περιεχόμενα
Δείγμα Βιβλίου Απόσπασμα
top