Αναζήτηση
Filters
Close

Λογιστικά

  Ξεκινάτε τη δραστηριοποίησή σας στον κόσμο των επιχειρήσεων και θέλετε να αποκτήσετε βασικές λογιστικές γνώσεις;

  Διαθέτετε βασικές γνώσεις Λογιστικής και θέλετε να εμβαθύνετε σε προχωρημένα και ειδικά θέματα, όπως τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα;

  Ενδιαφέρεστε να γνωρίσετε τον τομέα των Χρηματοοικονομικών και να μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε και να μεγεθύνετε την αξία της επιχείρησης, καθώς και να λάβετε αποτελεσματικές επενδυτικές αποφάσεις;

Η κατηγορία Λογιστικά περιλαμβάνει βιβλία τα οποία άπτονται της επιστήμης των Λογιστικών και των Χρηματοοικονομικών. Αναλύονται θέματα όπως η Λογιστική Εταιρειών, η Λογιστική Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, η Χρηματοοικονομική Λογιστική, η Χρηματοοικονομική Διοίκηση, οι Επενδύσεις και τα Χαρτοφυλάκια. Όλα τα βιβλία είναι πλούσια σε παραδείγματα, πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, ερωτήσεις και ασκήσεις προκειμένου να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη και να σας διευκολύνουν στην κατανόηση των εννοιών και στη λήψη αποφάσεων.

Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση ανά σελίδα

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής - Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων

Εξηγεί τη χρησιμότητα και τον τρόπο εφαρμογής της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης
€83,00
€74,70

Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Β Έκδοση)

Παρουσιάζει και αναλύει τη θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές της Ανάλυσης Επενδύσεων και της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου.
€80,67
€72,60

Χρηματοοικονομική Διοίκηση (2η Έκδοση)

Παρουσιάζει τη θεωρία της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης με πλήθος παραδειγμάτων, ασκήσεων και case studies.
€83,00
€74,70

Εσωτερικός Έλεγχος

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται θεωρητικά άλλά κυρίως εφαρμοσμένα θέματα εσωτερικού ελέγχου και απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, επαγγελματίες εσωτερικούς ελεγκτές, διοικητικά στελέχη και ερευνητές.
€33,33
€30,00

Εφαρμοσμένη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Σκοπός του βιβλίου είναι να καθοδηγήσει βήμα-βήμα τους αναγνώστες να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις αρχές και τις έννοιες της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
€22,20
€19,98

Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Προσφέρει μια βαθμιαία προσέγγιση για την κατανόηση και προετοιμασία Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
€41,00
€36,90

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική Β Έκδοση

Παρουσιάζει και να αναλύει λιγότερο θεωρητικά αλλά κυρίως πρακτικά θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής σε προχωρημένο επίπεδο.
€81,00
€72,90

top