Αναζήτηση
Filters
Close

Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Β Έκδοση)

Παρουσιάζει και αναλύει τη θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές της Ανάλυσης Επενδύσεων και της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου.
€80,67
€72,60

Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
Αποστολή: 24 ώρες

Το βιβλίο παρουσιάζει και αναλύει τη θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές της Ανάλυσης Επενδύσεων και της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου με απλό και κατανοητό τρόπο ώστε να βοηθήσει τον αναγνώστη να λαμβάνει αποτελεσματικές επενδυτικές αποφάσεις.

Η 2η αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου, το οποίο πρωτοεκδόθηκε το 2009, είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας αναμόρφωσης, εμπλουτισμού, επικαιροποίησης και βελτίωσης  του περιεχομένου του, με σκοπό τη διευκόλυνση του αναγνώστη στη μελέτη του.

 

Το βιβλίο αποτελείται από είκοσι κεφάλαια, τα οποία αναλύουν τα εξής ζητήματα:

 • απόδοση και κίνδυνος,
 • αγορές χρήματος και κεφαλαίου,
 • αποτίμηση αξιογράφων σταθερού εισοδήματος,
 • αποτίμηση μετοχών,
 • θεωρία χαρτοφυλακίου,
 • θεωρία κεφαλαιαγοράς,
 • προφίλ επενδυτή,
 • κατανομή περιουσιακών στοιχείων με ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση,
 • τεχνική ανάλυση,
 • θεωρία αποτελεσματικών αγορών,
 • στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου μετοχών και ομολογιών,
 • παράγωγα προϊόντα,
 • εταιρείες επενδύσεων,
 • αξιολόγηση απόδοσης χαρτοφυλακίου.

Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει παραδείγματα με τις απαντήσεις τους, καθώς επίσης και διάφορες ασκήσεις των οποίων οι ενδεικτικές απαντήσεις παρουσιάζονται στο τέλος του κάθε κεφαλαίου.

Μάλιστα, το βιβλίο συνοδεύεται από υποστηρικτικό υλικό για τον αναγνώστη, το οποίο διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση smartlink.rosili.gr και περιλαμβάνει:

 • Ψηφιοποιημένες διαλέξεις των συγγραφέων, οι οποίες καλύπτουν και αναλύουν όλα τα κεφάλαια του βιβλίου.
 • Γενική βιβλιογραφία.

Το βιβλίο παρουσιάζει και αναλύει τη θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές της Ανάλυσης Επενδύσεων και της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου με απλό και κατανοητό τρόπο ώστε να βοηθήσει τον αναγνώστη να λαμβάνει αποτελεσματικές επενδυτικές αποφάσεις.

Η 2η αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου, το οποίο πρωτοεκδόθηκε το 2009, είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας αναμόρφωσης, εμπλουτισμού, επικαιροποίησης και βελτίωσης  του περιεχομένου του, με σκοπό τη διευκόλυνση του αναγνώστη στη μελέτη του.

 

Το βιβλίο αποτελείται από είκοσι κεφάλαια, τα οποία αναλύουν τα εξής ζητήματα:

 • απόδοση και κίνδυνος,
 • αγορές χρήματος και κεφαλαίου,
 • αποτίμηση αξιογράφων σταθερού εισοδήματος,
 • αποτίμηση μετοχών,
 • θεωρία χαρτοφυλακίου,
 • θεωρία κεφαλαιαγοράς,
 • προφίλ επενδυτή,
 • κατανομή περιουσιακών στοιχείων με ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση,
 • τεχνική ανάλυση,
 • θεωρία αποτελεσματικών αγορών,
 • στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου μετοχών και ομολογιών,
 • παράγωγα προϊόντα,
 • εταιρείες επενδύσεων,
 • αξιολόγηση απόδοσης χαρτοφυλακίου.

Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει παραδείγματα με τις απαντήσεις τους, καθώς επίσης και διάφορες ασκήσεις των οποίων οι ενδεικτικές απαντήσεις παρουσιάζονται στο τέλος του κάθε κεφαλαίου.

Μάλιστα, το βιβλίο συνοδεύεται από υποστηρικτικό υλικό για τον αναγνώστη, το οποίο διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση smartlink.rosili.gr και περιλαμβάνει:

 • Ψηφιοποιημένες διαλέξεις των συγγραφέων, οι οποίες καλύπτουν και αναλύουν όλα τα κεφάλαια του βιβλίου.
 • Γενική βιβλιογραφία.
Προδιαγραφές προϊόντων
ISBN 978-618-5131-46-3
Έκδοση/Ημερομηνία 2η / 2018
Σελίδες 704
Εξώφυλλο Μαλακό
Διαστάσεις 17 x 24
Κωδικός Εύδοξος 77114973
Περιεχόμενα Βιβλίου Περιεχόμενα
Δείγμα Βιβλίου Απόσπασμα
Υλικό για τον καθηγητή Υποστηρικτικό Υλικό
Προδιαγραφές προϊόντων
ISBN 978-618-5131-46-3
Έκδοση/Ημερομηνία 2η / 2018
Σελίδες 704
Εξώφυλλο Μαλακό
Διαστάσεις 17 x 24
Κωδικός Εύδοξος 77114973
Περιεχόμενα Βιβλίου Περιεχόμενα
Δείγμα Βιβλίου Απόσπασμα
Υλικό για τον καθηγητή Υποστηρικτικό Υλικό
top