Αναζήτηση
Filters
Close

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική Β Έκδοση

Παρουσιάζει και να αναλύει λιγότερο θεωρητικά αλλά κυρίως πρακτικά θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής σε προχωρημένο επίπεδο.
€81,00
€72,90

Αποστολή: 24 ώρες
Το βιβλίο πραγματεύεται προχωρημένα θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής και απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, επαγγελματίες λογιστές, διοικητικά στελέχη και ερευνητές αντικειμένων σχετικών με τη διοίκηση επιχειρήσεων, τη χρηματοοικονομική, τη χρηματοοικονομική ανάλυση, την ανάλυση πιστωτικού κινδύνου. 

Με περισσότερα από 300 παραδείγματα που ξεδιπλώνονται στα 26 κεφάλαια του βιβλίου, βάσει του Νόμου 4308/2014 και την απαραίτητη θεωρητική εισαγωγή, παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν:
 • τη σύνταξη των λογιστικών καταστάσεων,
  • ισολογισμός (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης)
  • κατάσταση αποτελεσμάτων
  • κατάσταση χρωματοροών (ταμειακών ροών)
  • κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων (καθαρής θέσης)
 • τα λογιστικά στοιχεία και βιβλία,
 • τα πάγια (μη κυκλοφορούντα) στοιχεία,
 • τις συμμετοχές και τα χρεόγραφα,
 • τα αποθέματα,
 • τις απαιτήσεις,
 • την υπεραξία,
 • την αναβαλλόμενη φορολογία,
 • την καθαρή θέση,
 • τις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις,
 • τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα,
 • τις εγγραφές προσαρμογής και τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων,
 • το κλείσιμο των βιβλίων. 
Όλα τα στοιχεία που αναλύονται, παρουσιάζονται στην πράξη μέσω εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου λογιστικού κυκλώματος, το οποίο βασίζεται σε πραγματικά παραστατικά που έχουν ενσωματωθεί στο βιβλίο.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το βιβλίο περιέχει πληθώρα ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης (συνοδευόμενες από τις λύσεις τους) που συμβάλλουν στη βαθύτερη και ουσιαστικότερη αφομοίωση θεμάτων χρηματοοικονομικής λογιστικής.
Το βιβλίο πραγματεύεται προχωρημένα θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής και απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, επαγγελματίες λογιστές, διοικητικά στελέχη και ερευνητές αντικειμένων σχετικών με τη διοίκηση επιχειρήσεων, τη χρηματοοικονομική, τη χρηματοοικονομική ανάλυση, την ανάλυση πιστωτικού κινδύνου. 

Με περισσότερα από 300 παραδείγματα που ξεδιπλώνονται στα 26 κεφάλαια του βιβλίου, βάσει του Νόμου 4308/2014 και την απαραίτητη θεωρητική εισαγωγή, παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν:
 • τη σύνταξη των λογιστικών καταστάσεων,
  • ισολογισμός (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης)
  • κατάσταση αποτελεσμάτων
  • κατάσταση χρωματοροών (ταμειακών ροών)
  • κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων (καθαρής θέσης)
 • τα λογιστικά στοιχεία και βιβλία,
 • τα πάγια (μη κυκλοφορούντα) στοιχεία,
 • τις συμμετοχές και τα χρεόγραφα,
 • τα αποθέματα,
 • τις απαιτήσεις,
 • την υπεραξία,
 • την αναβαλλόμενη φορολογία,
 • την καθαρή θέση,
 • τις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις,
 • τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα,
 • τις εγγραφές προσαρμογής και τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων,
 • το κλείσιμο των βιβλίων. 
Όλα τα στοιχεία που αναλύονται, παρουσιάζονται στην πράξη μέσω εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου λογιστικού κυκλώματος, το οποίο βασίζεται σε πραγματικά παραστατικά που έχουν ενσωματωθεί στο βιβλίο.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το βιβλίο περιέχει πληθώρα ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης (συνοδευόμενες από τις λύσεις τους) που συμβάλλουν στη βαθύτερη και ουσιαστικότερη αφομοίωση θεμάτων χρηματοοικονομικής λογιστικής.
Προδιαγραφές προϊόντων
ISBN 978-618-5131-76-0
Έκδοση/Ημερομηνία 2η/Οκτώβριος 2021
Σελίδες 896
Διαστάσεις 17 x 24
Κωδικός Εύδοξος 102070260
Υλικό για τον καθηγητή Υποστηρικτικό Υλικό
Περιεχόμενα Βιβλίου Περιεχόμενα
Δείγμα Βιβλίου Απόσπασμα
Προδιαγραφές προϊόντων
ISBN 978-618-5131-76-0
Έκδοση/Ημερομηνία 2η/Οκτώβριος 2021
Σελίδες 896
Διαστάσεις 17 x 24
Κωδικός Εύδοξος 102070260
Υλικό για τον καθηγητή Υποστηρικτικό Υλικό
Περιεχόμενα Βιβλίου Περιεχόμενα
Δείγμα Βιβλίου Απόσπασμα
top