Αναζήτηση
Filters
Close

Τι είναι το σχέδιο OGSM;

Το αρκτικόλεξο OGSM προέρχεται από τις αγγλικές λέξεις Objective (= αντικειμενικός σκοπός), Goals (= στόχοι), Strategies (= στρατηγικές) και Measures (= δείκτες μέτρησης). Το OGSM είναι ένα πλήρες και δομημένο επιχειρησιακό σχέδιο σε μία μόνο σελίδα. Το σχέδιο καθίσταται σαφές με μια ματιά και το ίδιο ισχύει για τη σχέση ανάμεσα στις διάφορες συνιστώσες του: τον αντικειμενικό σκοπό και τους τρόπους με τους οποίους προτίθεστε να τον επιτύχετε. Αυτό κάνει το OGSM ένα πανίσχυρο εργαλείο για την παρακολούθηση της προόδου και για τη διατήρηση της εστίασης της προσοχής. Τέλος, η μορφή του κάνει πολύ εύκολη την κατανόηση του σχεδίου από τους εργαζομένους.

Αντικειμενικός Σκοπός. Το OGSM αρχίζει με μια σαφή και ουσιαστική διατύπωση του ποιοτικού στόχου του οργανισμού: του Αντικειμενικού Σκοπού του οργανισμού. Αυτό δείχνει πού θέλετε να βρίσκεστε στο τέλος μιας συγκεκριμένης περιόδου. Αυτή συνήθως θα είναι το ένα έτος, αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι τα τρία χρόνια, για παράδειγμα. Ή μπορεί να είναι η χρονική στιγμή κατά την οποία ολοκληρώνεται ένα πρόγραμμα/έργο. Επειδή ο Αντικειμενικός Σκοπός καθοδηγεί όλα όσα ακολουθούν, είναι βασικό όλες οι ομάδες συμφερόντων να έχουν συμφωνήσει επ’ αυτού. Συνεπώς ο Αντικειμενικός Σκοπός είναι το σημείο στον ορίζοντα που τελικά στοχεύετε να φτάσετε.

Στόχοι. Ο Αντικειμενικός Σκοπός (ο ποιοτικός στόχος) μεταφράζεται στη συνέχεια σε ποσοτικούς στόχους (τους Στόχους). Στο τέλος της συμφωνημένης χρονικής περιόδου οι στόχοι θα δείχνουν αν πετύχατε πραγματικά τον Αντικειμενικό Σκοπό. Οι Στόχοι επομένως είναι οι συνιστώσες αυτού του σημείου στον ορίζοντα: τον Αντικειμενικό Σκοπό.

Στρατηγικές. Στρατηγικές είναι οι συγκεκριμένες οδοί που επιλέγετε για να πετύχετε τον Αντικειμενικό Σκοπό. Επειδή το σχέδιο πρέπει να χωράει σε μία μόνο σελίδα και επειδή η γραμματοσειρά Arial 6 είναι εκείνη με τα πιο μικρά γράμματα, μπορείτε να επιλέξετε το πολύ μέχρι πέντε στρατηγικές. Αυτό απαιτεί εστίαση της προσοχής, ενώ η εμπειρία δείχνει ότι η εστίαση της προσοχής οδηγεί σε αποτελέσματα.

Δείκτες Μέτρησης. Οι Δείκτες Μέτρησης περιλαμβάνουν τον Πίνακα και το Σχέδιο Δράσης. Ο Πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετρήσουμε αν κάθε μια στρατηγική βρίσκεται στη σωστή πορεία (και συνεπώς συμβάλλει προς την επίτευξη του Αντικειμενικού Σκοπού). Στο Σχέδιο Δράσης ερμηνεύετε τη στρατηγική σε συγκεκριμένα βήματα δράσης. Συμφωνείτε στο ποιος θα κάνει κάθε βήμα δράσης και πότε πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί αυτά τα βήματα. Ο Αντικειμενικός Σκοπός και οι Στόχοι αποσαφηνίζουν τι θέλετε να πετύχετε. Οι Στρατηγικές και οι Δείκτες Μέτρησης εξηγούν πώς θα φτάσετε εκεί. Έτσι συνδέετε το μακροχρόνιο αντικειμενικό σκοπό με αυτό που πραγματικά κάνετε, σήμερα και αύριο. Η δύναμη του OGSM είναι ότι μετά από κάθε ποιοτικό στοιχείο ακολουθεί μια ποσοτική μέτρηση. Οι Στόχοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τον Αντικειμενικό Σκοπό και οι Δείκτες Μέτρησης (ο Πίνακας) είναι συνδεδεμένοι με τις Στρατηγικές. Αυτό επίσης βοηθάει στην εύκολη παρουσίαση και κατανόηση του OGSM. Το OGSM του οργανισμού μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στα OGSM των τμημάτων ή των ατόμων.

Πηγή: Η επιχειρησιακή στρατηγική σε μία μόνο σελίδα

Δείτε εδώ το εγχειρίδιο που εξηγεί τη μεθοδολογία OGSM.

Πρόκειται για ένα βιβλίο περιεκτικό και πρακτικό, πλούσιο σε παραδείγματα, συμβουλές και ασκήσεις και σκοπό έχει να σας βοηθήσει:

- Να προσδιορίσετε τους αντικειμενικούς σκοπούς, τους στόχους, τις στρατηγικές και τα σχέδια ενεργειών.

- Να δημιουργήσετε ένα πειστικό επιχειρησιακό σχέδιο χρησιμοποιώντας μια δοκιμασμένη μεθοδολογία.

- Να παρουσιάζετε και να μοιράζεστε τη στρατηγική σας με συναδέλφους και διευθυντές.

- Να κοινοποιείτε το σχέδιό σας αποτελεσματικά σε άλλες ομάδες ή τμήματα της εταιρείας σας.

top