Αναζήτηση
Filters
Close

Σχεδιάζοντας εξαιρετικές επικοινωνίες για την αλλαγή

 

Η αλλαγή και η επικοινωνία συνδέονται άρρηκτα. Μια εξαιρετική επικοινωνία μπορεί να κάνει μια αλλαγή εξαιρετική με τον ίδιο τρόπο που μπορεί και μια κακή επικοινωνία να κάνει μια εξαιρετική αλλαγή κακή. Στις επικοινωνίες σας, για να κάνετε μια πετυχημένη αλλαγή, θα πρέπει να ακολουθείτε τους παρακάτω χρυσούς κανόνες, οι οποίοι μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε είδος επικοινωνίας είτε πρόκειται για email, αφίσες ή tweet.

  1.        Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνουν και οι παραλήπτες τι γράφετε, όχι μόνο εσείς.
  2.        Μην χρησιμοποιείτε 10 λέξεις όταν φτάνει μία.
  3.        Χρησιμοποιείτε τίτλους απλούς και κατανοητούς.
  4.        Περάστε μπροστά στη σειρά προτεραιότητας.
  5.        Χρησιμοποιείτε την επανάληψη.
  6.        Ο κόσμος διαβάζει μόνο τις πρώτες δύο προτάσεις, γι’ αυτό πρέπει να είναι εξαιρετικές.
  7.        Να έχετε ενδιαφέρον.

Αν είναι σωστός ο τρόπος επικοινωνίας σας μπορεί να αυξηθεί η επίδραση της αλλαγής σας και να γίνει πολύ πιο εύκολη. Μια καλά δομημένη, καλογραμμένη και απλή μορφή επικοινωνίας είναι η βάση για μια βιώσιμη αλλαγή. Πριν στείλετε το οποιοδήποτε δελτίο επικοινωνίας, σκεφθείτε αν μπορείτε να το κάνετε πιο εστιασμένο, να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο και να είναι πιο σχετικό με το κοινό. Επίσης, ποτέ μην αφήσετε μία κακή επικοινωνία να περάσει μαζί με μερικές εξαιρετικές φόρμες επικοινωνίας. Μια κακή επικοινωνία μπορεί να βλάψει σε μεγάλο βαθμό την καλή δουλειά που έχει γίνει στις λοιπές εξαιρετικές επικοινωνίες.

Πηγή: Κάνε Πράξη την Αλλαγή

Δείτε εδώ τον πρακτικό οδηγό για τη σωστή διαχείριση και εφαρμογή της αλλαγής στην επιχείρηση. Το βιβλίο αυτό αναλύει το πλάνο αλλαγής από την αρχή έως το τέλος. 

top