Αναζήτηση
Filters
Close

Σεμινάριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016, 10:00-17:00, θα πραγματοποιηθεί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο αμφιθέατρο Αντωνιάδου, δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. 

Η εκδήλωση διοργανώνεται εθελοντικά από τις Επίκουρες Καθηγήτριες Ολίβια Κυριακίδου και Ελένη Σαλαβού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Μονάδας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης EduSupport του Δικτύου Κοινωνικής Προσφοράς του ΟΠΑ.

Στόχοι

 • Να γίνουν κατανοητές βασικές έννοιες, αρχές και αξίες της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 • Να συζητηθούν καλές πρακτικές κοινωνικής επιχειρηματικότητας και κοινωνικής καινοτομίας στην Ελλάδα και διεθνώς
 • Να παρουσιαστούν μορφές και δίκτυα υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα
 • Να αναπτυχθούν δίκτυα συνεργασιών και υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Πρόγραμμα

Θεματική Ενότητα 1ου Μέρους: Κοινωνικός Αντίκτυπος Κοινωνικών Επιχειρήσεων: Ιστορίες Κοινωνικής Καινοτομίας και Ανάπτυξης από την Ελλάδα

 • Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων
 • Παρουσίαση Βέλτιστων Πρακτικών με Κοινωνικό Αντίκτυπο

Θεματική Ενότητα 2ου Μέρους: Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας

 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020
 • Χρηματοοικονομικά Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων
 • Δίκτυα Κοινωνικών Επιχειρηματιών για Κοινωνική Καινοτομία και Ανάπτυξη

Θεματική Ενότητα 3ου Μέρους
(Ο. Κυριακίδου)

 • Πρωτοβουλίες με Ισχυρό Κοινωνικό Αντίκτυπο: Καινοτομία, Δημιουργία Αξίας και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
 • Μοντέλα Βιώσιμων Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Μέτρηση Αξίας

Θεματική Ενότητα 4ου Μέρους
(Ελένη Σαλαβού)

 • Αντιμέτωποι με τις Κοινωνικές Προκλήσεις
  • Κοινωνικά Προβλήματα και Βιώσιμες Ιδέες
  • Κοινωνικοί Επιχειρηματίες: Κίνητρα, Μέσα και Ευκαιρίες
  • Παραδείγματα από το Διεθνές Περιβάλλον       

Πηγή: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε εδώ για το πρώτο βιβλίο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας των συγγραφέων Ο. Κυριακίδου και Ε. Σαλαβού που κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Rosili. 

top