Αναζήτηση
Filters
Close

Οι χρυσοί κανόνες για τον καθορισμό αντικειμενικών στόχων

Ως διευθυντής ή ηγέτης θα πρέπει να θέτετε αντικειμενικούς στόχους στον εαυτό σας και, κατ’ επέκταση, στην ομάδα σας.

Ακολουθούν πέντε χρυσοί κανόνες για τον καθορισμό αντικειμενικών στόχων.

1. Ο καθορισμός του αντικειμενικού στόχου πρέπει να γίνεται με διάλογο. Ο καθορισμός και η ανάθεση των αντικειμενικών στόχων πρέπει να είναι μια διεξοδική διαδικασία συζήτησης και όχι απλώς παροχή οδηγιών.

2. Και οι δύο πλευρές πρέπει να κατανοούν ακριβώς τι πρέπει να γίνει και πώς θα μετρηθεί η επιτυχία. Αυτή η κατανόηση πρέπει πάντα να ελέγχεται μέσω του διαλόγου.

3. Και οι δύο πλευρές πρέπει να κατανοούν γιατί πρέπει να γίνουν αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα και τις συνέπειες τόσο της επίτευξης όσο και της μη επίτευξής  τους. Σε αυτό το σημείο συνήθως αναγνωρίζεται ο πραγματικός στόχος. Οι αιτίες για τις οποίες πρέπει να γίνουν τα συγκεκριμένα πράγματα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εξήγησης αυτών που πρέπει να γίνουν.

4. Και οι δύο  πλευρές πρέπει ειλικρινώς να συμφωνούν ότι ο στόχος είναι επιτεύξιμος με βάση τους διαθέσιμους πόρους. Είναι συχνά εύκολο να κάνουμε κάποιον να συμφωνήσει ότι ο στόχος είναι επιτεύξιμος, όταν στην πραγματικότητα δεν είναι. Ο φόρτος εργασίας, οι προτεραιότητες και οι πόροι πρέπει να ελεγχθούν για να διαπιστωθεί αν είναι ρεαλιστικοί ή όχι. Για άλλη μια φορά, ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι ένας ανοιχτός διάλογος.

5. Το άτομο ή η ομάδα στην οποία έχει ανατεθεί η επίτευξη του αντικειμενικού στόχου πρέπει να κατανοεί τους λόγους για τους οποίους αυτοί οι συγκεκριμένοι είναι οι κατάλληλοι για το έργο αυτό, με άλλα λόγια τι έχουν να κερδίσουν (WIIFT - What’s In It For Them). Όπου είναι εφικτό, η επίτευξη των αντικειμενικών στόχων πρέπει να αναπτύσσει τις δεξιότητες των ατόμων που είναι υπεύθυνα για αυτήν. Ενώ αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, οι εργασίες για την επίτευξη των στόχων πρέπει τουλάχιστον να είναι ισότιμα κατανεμημένες στις ομάδες και στα τμήματα, ενώ πρέπει να αποδίδεται αναγνώριση για την ολοκλήρωση εργασιών. 

Πηγή: Άσκηση Ηγεσίας

Δείτε εδώ τον απλό, κατανοητό και αποτελεσματικό οδηγό ηγεσίας που θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις ικανότητες και την αυτοπεποίθηση που χρειάζεστε για να γίνετε ένας εξαιρετικός ηγέτης.

top