Αναζήτηση
Filters
Close

Antonio Marra

 Ο Antonio Marra είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Master of Science in Accounting, Financial Management and Control στο Πανεπιστήμιο Bocconi. Έχειεπίσηςδιδάξειστο Wharton School - University of Pennsylvania, Stern School of Business - New York University, University of Iowa και Baruch College.

Η έρευνά του επικεντρώνεται στους καθοριστικούς παράγοντες λογιστικής ποιότητας και τις οικονομικές τους συνέπειες. συγχωνεύσεις και εξαγορές και ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο του πολιτισμού και της δυναμικής του στο λογιστικό πλαίσιο.

Antonio Marra : δες τα βιβλία!

Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Προσφέρει μια βαθμιαία προσέγγιση για την κατανόηση και προετοιμασία Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
€41,00
€36,90

top