Αναζήτηση
Filters
Close

Λογιστικά

  Ξεκινάτε τη δραστηριοποίησή σας στον κόσμο των επιχειρήσεων και θέλετε να αποκτήσετε βασικές λογιστικές γνώσεις;

  Διαθέτετε βασικές γνώσεις Λογιστικής και θέλετε να εμβαθύνετε σε προχωρημένα και ειδικά θέματα, όπως τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα;

  Ενδιαφέρεστε να γνωρίσετε τον τομέα των Χρηματοοικονομικών και να μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε και να μεγεθύνετε την αξία της επιχείρησης, καθώς και να λάβετε αποτελεσματικές επενδυτικές αποφάσεις;

Η κατηγορία Λογιστικά περιλαμβάνει βιβλία τα οποία άπτονται της επιστήμης των Λογιστικών και των Χρηματοοικονομικών. Αναλύονται θέματα όπως η Λογιστική Εταιρειών, η Λογιστική Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, η Χρηματοοικονομική Λογιστική, η Χρηματοοικονομική Διοίκηση, οι Επενδύσεις και τα Χαρτοφυλάκια. Όλα τα βιβλία είναι πλούσια σε παραδείγματα, πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, ερωτήσεις και ασκήσεις προκειμένου να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη και να σας διευκολύνουν στην κατανόηση των εννοιών και στη λήψη αποφάσεων.

top