Αναζήτηση
Filters
Close

Πακέτο ΕΚΠΑ MBA 3B

Πακέτο 3 βιβλίων
€220,11
Αποστολή: 24 ώρες (Λόγω Covid19 υπάρχουν καθυστερήσεις)

Συγγράμματα

1) Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής - Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων, Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης, Δημήτριος Μπάλιος

2) Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Θεωρία και Πρακτική, Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης

3) Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος
Ηρειώτης

Στόχος είναι, όλα τα βιβλία μας να είναι εργαλεία, με σωστή διάρθρωση, βασισμένα στην πραγματικότητα. Είμαστε σίγουροι ότι με την εμπειρία μας και με την υψηλή ποιότητα των εκδόσεων μας μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

 

Συγγράμματα

1) Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής - Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων, Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης, Δημήτριος Μπάλιος

2) Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Θεωρία και Πρακτική, Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος Ηρειώτης

3) Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Δημήτριος Βασιλείου, Νικόλαος
Ηρειώτης

Στόχος είναι, όλα τα βιβλία μας να είναι εργαλεία, με σωστή διάρθρωση, βασισμένα στην πραγματικότητα. Είμαστε σίγουροι ότι με την εμπειρία μας και με την υψηλή ποιότητα των εκδόσεων μας μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

 

top