Αναζήτηση
Filters
Close

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

Μηχανογραφημένη Λογιστική

Ανάλυση των ζητημάτων εγκατάστασης, χρήσης, λειτουργίας και άντλησης πληροφοριών μέσω ενός λογιστικού πληροφοριακού συστήματος.
€31,00
€23,25

Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
Αποστολή: 24 ώρες (Λόγω Covid19 υπάρχουν καθυστερήσεις)

Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε διδάσκοντες που ασχολούνται με τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, ερευνητές, επιχειρηματίες, οικονομικά στελέχη και ανθρώπους που προσφέρουν υπηρεσίες σε οργανωμένα και μηχανογραφημένα λογιστήρια επιχειρήσεων.

 

Καλύπτει θέματα όπως :

 

 • τις δομές και τις μεθόδους ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων,
 • την αρχιτεκτονική ενός λογιστικού πληροφοριακού συστήματος έτσι ώστε να εξυπηρετεί τη λειτουργία της επιχείρησης,
 • το πλαίσιο λειτουργίας του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.),
 • τη μηχανογραφημένη τήρηση λογιστικών βιβλίων βάσει του Κ.Β.Σ.,
 • τη μηχανογραφημένη σύνταξη και καταχώρηση των λογιστικών εγγραφών τέλους χρήσης,
 • τις μηχανογραφικές διαδικασίες καθώς και τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την παραγωγή καταστάσεων ΚΕ.Π.Υ.Ο,
 • τις βασικές διατάξεις που διέπουν την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία και τις αντίστοιχες ερμηνευτικές διατάξεις και εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας και των άλλων σχετικών φορέων,
 • τη μηχανογραφική ενημέρωση της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών από χώρα εκτός της ζώνης του ευρώ.

 

Τέλος, το βιβλίο περιλαμβάνει παραδείγματα λειτουργίας λογιστικών προγραμμάτων, πρακτικές εφαρμογές, ερωτήσεις καθώς και μελέτες περιπτώσεων που βοηθούν στην περαιτέρω κατανόηση των εννοιών.

Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε διδάσκοντες που ασχολούνται με τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, ερευνητές, επιχειρηματίες, οικονομικά στελέχη και ανθρώπους που προσφέρουν υπηρεσίες σε οργανωμένα και μηχανογραφημένα λογιστήρια επιχειρήσεων.

 

Καλύπτει θέματα όπως :

 

 • τις δομές και τις μεθόδους ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων,
 • την αρχιτεκτονική ενός λογιστικού πληροφοριακού συστήματος έτσι ώστε να εξυπηρετεί τη λειτουργία της επιχείρησης,
 • το πλαίσιο λειτουργίας του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.),
 • τη μηχανογραφημένη τήρηση λογιστικών βιβλίων βάσει του Κ.Β.Σ.,
 • τη μηχανογραφημένη σύνταξη και καταχώρηση των λογιστικών εγγραφών τέλους χρήσης,
 • τις μηχανογραφικές διαδικασίες καθώς και τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την παραγωγή καταστάσεων ΚΕ.Π.Υ.Ο,
 • τις βασικές διατάξεις που διέπουν την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία και τις αντίστοιχες ερμηνευτικές διατάξεις και εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας και των άλλων σχετικών φορέων,
 • τη μηχανογραφική ενημέρωση της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών από χώρα εκτός της ζώνης του ευρώ.

 

Τέλος, το βιβλίο περιλαμβάνει παραδείγματα λειτουργίας λογιστικών προγραμμάτων, πρακτικές εφαρμογές, ερωτήσεις καθώς και μελέτες περιπτώσεων που βοηθούν στην περαιτέρω κατανόηση των εννοιών.

Προδιαγραφές προϊόντων
Υπότιτλος Μηχανογραφημένη Λογιστική
ISBN 960-7745-09-4
Έκδοση/Ημερομηνία 1η / 2004
Σελίδες 456
Εξώφυλλο Μαλακό
Διαστάσεις 17 Χ 24
Κωδικός Εύδοξος 6717
Περιεχόμενα Βιβλίου Περιεχόμενα
Προδιαγραφές προϊόντων
Υπότιτλος Μηχανογραφημένη Λογιστική
ISBN 960-7745-09-4
Έκδοση/Ημερομηνία 1η / 2004
Σελίδες 456
Εξώφυλλο Μαλακό
Διαστάσεις 17 Χ 24
Κωδικός Εύδοξος 6717
Περιεχόμενα Βιβλίου Περιεχόμενα
top