Αναζήτηση
Filters
Close

Κότιος Άγγελος

Ο Άγγελος Κότιος είναι Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Αναπτυξιακών Σχέσεων στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στο διάστημα 1995-2008 υπήρξε Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο οποίο διετέλεσε και Αντιπρύτανης (2005-2008). Σπούδασε Οικονομική Επιστήμη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έλαβε το Διδακτορικό του από την Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου Tübingen της Γερμανίας (1985). Εν συνεχεία εργάσθηκε στο Πανεπιστήμιο του Tübingen ως ερευνητής και διδάσκων. Επίσης, εργάσθηκε ως σύμβουλος στα Ελληνικά Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Εξωτερικών, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα.
Έχει διδάξει ένα σημαντικό εύρος μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο όπως Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Ανάλυση και Διαχείριση Διεθνών Οικονομικών Κρίσεων, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Πολιτική, Μικροοικονομική και Μακροοικονομική, Διεθνή Πολιτική Οικονομία, Οικονομική Πολιτική, Διεθνές Εμπόριο και Διπλωματία, Διεθνές Νομισματικό και Εμπορικό Σύστημα, Παγκοσμιοποίηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Δημόσια Οικονομικά, Οικονομική Ανάπτυξη κ.α. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, στη διεθνή πολιτική οικονομία, στις διεθνείς οικονομικές κρίσεις, στην κρίση της Ευρωζώνης και της Ελλάδος, στην ευρωπαϊκή οικονομική και περιφερειακή πολιτική, στο διεθνές εμπόριο και στις διεθνείς επενδύσεις.

Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα βιβλία και επιστημονικά άρθρα στην ελληνική, γερμανική και αγγλική γλώσσα σε θέματα των ερευνητικών του ενδιαφερόντων, ενώ υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος σε περισσότερα από 40 διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα.

top