Αναζήτηση
Filters
Close

Βασιλείου Δημήτριος

Ο Δημήτριος Βασιλείου είναι Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.  Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο UniversityofKentatCanterbury του Ηνωμένου Βασιλείου (UK), όπου του απονεμήθηκαν τα πτυχία M.A. και Ph.D. Ο καθηγητής Βασιλείου είναι Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) της Τραπεζικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Διευθυντής του κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Υπήρξε επίσης Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ο κ. Βασιλείου διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία, έχει διατελέσει Σύμβουλος – Εμπειρογνώμων Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και έχει διδάξει για πάνω από 20 έτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει συγγράψει με τον καθηγητή Νικόλαο Ηρειώτη τα βιβλία «Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Θεωρία και Πρακτική», «Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου» και «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής» που έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις Rosili. Επιπλέον, έχει συγγράψει πέντε βιβλία, στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, τα οποία αποτελούν διδακτικά εγχειρίδια του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει δημοσιεύσει και παρουσιάσει περισσότερα από 80 άρθρα του σε ελληνικά και ξένα διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη τραπεζική διοίκηση, στην χρηματοδότηση επιχειρήσεων, και στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου.

Βασιλείου Δημήτριος : δες τα βιβλία!

Εσωτερικός Έλεγχος

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται θεωρητικά άλλά κυρίως εφαρμοσμένα θέματα εσωτερικού ελέγχου και απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, επαγγελματίες εσωτερικούς ελεγκτές, διοικητικά στελέχη και ερευνητές.
€33,33
€30,00

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική

Σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει λιγότερο θεωρητικά αλλά κυρίως πρακτικά θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής σε προχωρημένο επίπεδο.
€61,00
€54,90

Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Παρουσιάζει και αναλύει τη θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές της Ανάλυσης Επενδύσεων και της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου.
€60,00
€54,00

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Εισάγει στον τομέα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και περιλαμβάνει παραδείγματα, ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης και παραρτήματα.
€52,72
€47,45

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Παρουσιάζει τη θεωρία της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης με πλήθος παραδειγμάτων, ασκήσεων και case studies.
€62,00
€55,80

top