Αναζήτηση
Filters
Close

Σύγχρονη Μακροοικονομική + Ασκήσεις Μακροοικονομικής

Πλήρης παράθεση βασικών εννοιών μακροοικονομικής + Θεωρητικές και εμπειρικές ερωτήσεις και ασκήσεις
€50,90
€39,90
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
Αποστολή: 24 ώρες

Το πακέτο βιβλίων "Σύγχρονη Μακροοικονομική" και "Ασκήσεις Μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής" προσφέρει όλες τις απαραίτητες γνώσεις στο αντικείμενο της Μακροοικονομικής, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη. Στο πακέτο των βιβλίων παρατίθενται πλήρως οι βασικές έννοιες της Μακροοικονομικής και παρέχεται μια μεγάλη ποικιλία θεωρητικών και εμπειρικών ερωτήσεων και ασκήσεων. 

 


 

Στο βιβλίο "Σύγχρονη Μακροοικονομική" παρέχεται μια πλήρης εικόνα των βασικών αυτών εννοιών με απλό και κατανοητό τρόπο, κάνοντας χρήση πολλών διαγραμμάτων και απλής άλγεβρας, καθώς και εφαρμογών από την ελληνική οικονομία. 

 

Αναλύονται έννοιες όπως:

 • τα βασικά οικονομικά μεγέθη (π.χ. το πραγματικό εθνικό προϊόν και εισόδημα καθώς και οι τρόποι υπολογισμού τους), 
 • το απλό κεϋνσιανό υπόδειγμα με σταθερές και εύκαμπτες τιμές 
 • ο τρόπος άσκησης και η αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής και της νομισματικής πολιτικής 
 • η λειτουργία του νομισματικού τομέα της οικονομίας 
 • τα φαινόμενα της ανεργίας και του πληθωρισμού καθώς και η μεταξύ τους σχέση 
 • η λειτουργία του πραγματικού τομέα (διεθνές εμπόριο, συγκριτικό πλεονέκτημα και εμπόδια στη διεκπεραίωση των διεθνών συναλλαγών) και του νομισματικού τομέα σε καθεστώς ανοικτής οικονομίας (η αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών, το ισοζύγιο πληρωμών), κ.ά.

 

Τέλος, κάθε κεφάλαιο περιέχει θεωρητικές ερωτήσεις και υπολογιστικές ασκήσεις με επιλεγμένες απαντήσεις.

 


 

Ο μακροχρόνιος στόχος του εγχειριδίου "Ασκήσεις Μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής" είναι να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των φοιτητών ενός μακροοικονομικού μαθήματος στο να έχουν την ικανότητα να χειρίζονται τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά (μέσω ποσοτικών ασκήσεων) τις έννοιες του συγκεκριμένου μαθήματος. Ο βραχυχρόνιος φυσικά στόχος του εγχειριδίου είναι οι φοιτητές να ξεπεράσουν τις οποιεσδήποτε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τις εξετάσεις τους.

 

Πρέπει όμως να τονισθεί ότι το εγχειρίδιο αυτό δεν έρχεται για να αντικαταστήσει το οποιοδήποτε κύριο βιβλίο του μαθήματος. Πριν οι φοιτητές αποφασίσουν να ασχοληθούν με το εγχειρίδιο των ασκήσεων πρέπει οπωσδήποτε να έχουν μελετήσει προσεκτικά το αντίστοιχο κεφάλαιο του κύριου βιβλίου του μαθήματος. Το εγχειρίδιο θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα τους στο να κατανοήσουν την ύλη του βιβλίου και μέσω θεωρητικών και εμπειρικών ερωτήσεων και ασκήσεων να μπορούν να χειρισθούν διάφορα θέματα των κεφαλαίων με μεγαλύτερη ευκολία.

Το πακέτο βιβλίων "Σύγχρονη Μακροοικονομική" και "Ασκήσεις Μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής" προσφέρει όλες τις απαραίτητες γνώσεις στο αντικείμενο της Μακροοικονομικής, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη. Στο πακέτο των βιβλίων παρατίθενται πλήρως οι βασικές έννοιες της Μακροοικονομικής και παρέχεται μια μεγάλη ποικιλία θεωρητικών και εμπειρικών ερωτήσεων και ασκήσεων. 

 


 

Στο βιβλίο "Σύγχρονη Μακροοικονομική" παρέχεται μια πλήρης εικόνα των βασικών αυτών εννοιών με απλό και κατανοητό τρόπο, κάνοντας χρήση πολλών διαγραμμάτων και απλής άλγεβρας, καθώς και εφαρμογών από την ελληνική οικονομία. 

 

Αναλύονται έννοιες όπως:

 • τα βασικά οικονομικά μεγέθη (π.χ. το πραγματικό εθνικό προϊόν και εισόδημα καθώς και οι τρόποι υπολογισμού τους), 
 • το απλό κεϋνσιανό υπόδειγμα με σταθερές και εύκαμπτες τιμές 
 • ο τρόπος άσκησης και η αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής και της νομισματικής πολιτικής 
 • η λειτουργία του νομισματικού τομέα της οικονομίας 
 • τα φαινόμενα της ανεργίας και του πληθωρισμού καθώς και η μεταξύ τους σχέση 
 • η λειτουργία του πραγματικού τομέα (διεθνές εμπόριο, συγκριτικό πλεονέκτημα και εμπόδια στη διεκπεραίωση των διεθνών συναλλαγών) και του νομισματικού τομέα σε καθεστώς ανοικτής οικονομίας (η αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών, το ισοζύγιο πληρωμών), κ.ά.

 

Τέλος, κάθε κεφάλαιο περιέχει θεωρητικές ερωτήσεις και υπολογιστικές ασκήσεις με επιλεγμένες απαντήσεις.

 


 

Ο μακροχρόνιος στόχος του εγχειριδίου "Ασκήσεις Μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής" είναι να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των φοιτητών ενός μακροοικονομικού μαθήματος στο να έχουν την ικανότητα να χειρίζονται τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά (μέσω ποσοτικών ασκήσεων) τις έννοιες του συγκεκριμένου μαθήματος. Ο βραχυχρόνιος φυσικά στόχος του εγχειριδίου είναι οι φοιτητές να ξεπεράσουν τις οποιεσδήποτε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τις εξετάσεις τους.

 

Πρέπει όμως να τονισθεί ότι το εγχειρίδιο αυτό δεν έρχεται για να αντικαταστήσει το οποιοδήποτε κύριο βιβλίο του μαθήματος. Πριν οι φοιτητές αποφασίσουν να ασχοληθούν με το εγχειρίδιο των ασκήσεων πρέπει οπωσδήποτε να έχουν μελετήσει προσεκτικά το αντίστοιχο κεφάλαιο του κύριου βιβλίου του μαθήματος. Το εγχειρίδιο θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα τους στο να κατανοήσουν την ύλη του βιβλίου και μέσω θεωρητικών και εμπειρικών ερωτήσεων και ασκήσεων να μπορούν να χειρισθούν διάφορα θέματα των κεφαλαίων με μεγαλύτερη ευκολία.

top