Αναζήτηση
Filters
Close

Λογιστική Εταιρειών + Λογιστική Ενοπ. Οικ. Καταστάσεων

Διαφωτιστική προσέγγιση φυσικών και νομικών προσώπων + Συστηματική θεώρηση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
€59,80
€39,80
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
Αποστολή: 24 ώρες

Το παρόν πακέτο αποτελείται από τα βιβλία "Λογιστική Εταιριών" και "Λογιστική Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων". Παρέχει μια διαφωτιστική προσέγγιση των φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και μια συστηματική θεώρηση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 


 

Το βιβλίο "Λογιστική Εταιριών" εξετάζει τις προσωπικές (Ο.Ε., Ε.Ε.) και τις κεφαλαιουχικές εταιρίες (Ε.Π.Ε., Α.Ε.) από φορολογική, οικονομική και λογιστική άποψη. Καλύπτει θέματα όπως, τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Σκιαγραφεί το Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα για νομικά και φυσικά πρόσωπα.

 

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε διδάσκοντες που ασχολούνται με τη λογιστική εταιριών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, ερευνητές, επιχειρηματίες, οικονομικά στελέχη και σε όλους εκείνους που επιθυμούν να εμπλουτίσουν σύντομα και περιεκτικά τις γνώσεις τους γύρω από τις σύγχρονες εξελίξεις σχετικά με τη λογιστική εταιριών.

 


 

Το βιβλίο "Λογιστική Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων" αποτελεί μια συστηματική προσέγγιση του αντικειμένου της λογιστικής παρακολούθησης, σύνταξης, ανάλυσης και ερμηνείας ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που προκύπτουν από επιχειρηματικούς συνδυασμούς.

 

Καλύπτει θέματα όπως:

  • την αναγκαιότητα κατάρτισης ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων στον ελληνικό χώρο,
  • τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που υπόκεινται στη σύνταξη και παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,
  • τις τεχνικές κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (ολική ή/και αναλογική ενοποίηση),
  • τις διεταιρικές δικαιοπραξίες που προκύπτουν από χρεαπαιτήσεις καθώς και από αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων,
  • τις αμοιβαίες συμμετοχές καθώς και τις ακολουθούμενες μεθόδους ενοποίησης και παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων.

 

Τέλος, το βιβλίο περιλαμβάνει παραδείγματαπρακτικές εφαρμογέςερωτήσεις, καθώς και μελέτες περιπτώσεων που βοηθούν στην περαιτέρω κατανόηση των εννοιών και μεθόδων. 

Το παρόν πακέτο αποτελείται από τα βιβλία "Λογιστική Εταιριών" και "Λογιστική Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων". Παρέχει μια διαφωτιστική προσέγγιση των φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και μια συστηματική θεώρηση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 


 

Το βιβλίο "Λογιστική Εταιριών" εξετάζει τις προσωπικές (Ο.Ε., Ε.Ε.) και τις κεφαλαιουχικές εταιρίες (Ε.Π.Ε., Α.Ε.) από φορολογική, οικονομική και λογιστική άποψη. Καλύπτει θέματα όπως, τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Σκιαγραφεί το Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα για νομικά και φυσικά πρόσωπα.

 

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε διδάσκοντες που ασχολούνται με τη λογιστική εταιριών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, ερευνητές, επιχειρηματίες, οικονομικά στελέχη και σε όλους εκείνους που επιθυμούν να εμπλουτίσουν σύντομα και περιεκτικά τις γνώσεις τους γύρω από τις σύγχρονες εξελίξεις σχετικά με τη λογιστική εταιριών.

 


 

Το βιβλίο "Λογιστική Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων" αποτελεί μια συστηματική προσέγγιση του αντικειμένου της λογιστικής παρακολούθησης, σύνταξης, ανάλυσης και ερμηνείας ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που προκύπτουν από επιχειρηματικούς συνδυασμούς.

 

Καλύπτει θέματα όπως:

  • την αναγκαιότητα κατάρτισης ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων στον ελληνικό χώρο,
  • τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που υπόκεινται στη σύνταξη και παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,
  • τις τεχνικές κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (ολική ή/και αναλογική ενοποίηση),
  • τις διεταιρικές δικαιοπραξίες που προκύπτουν από χρεαπαιτήσεις καθώς και από αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων,
  • τις αμοιβαίες συμμετοχές καθώς και τις ακολουθούμενες μεθόδους ενοποίησης και παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων.

 

Τέλος, το βιβλίο περιλαμβάνει παραδείγματαπρακτικές εφαρμογέςερωτήσεις, καθώς και μελέτες περιπτώσεων που βοηθούν στην περαιτέρω κατανόηση των εννοιών και μεθόδων. 

top