Αναζήτηση
Filters
Close

Ηλεκτρονικό Εμπόριο + E-marketing

Σχεδιασμός και άσκηση διαδικτυακής στρατηγικής μάρκετινγκ + Επιδράσεις και εμπορική αξιοποίηση ηλεκτρονικού εμπορίου
€59,10
€39,10
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
Αποστολή: 24 ώρες

Το πακέτο που αποτελείται από τα βιβλία "E-marketing" και "Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Μάρκετινγκ" αποτελεί ένα σημαντικό οδηγό για την άσκηση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και ηλεκτρονικού εμπορίου. Προσφέρονται όλες οι γνώσεις για τον σχεδιασμό και την άσκηση μιας διαδικτυακής στρατηγικής μάρκετινγκ, καθώς επίσης παρουσιάζονται οι δυνατότητες, οι επιδράσεις και ο τρόπος εμπορικής αξιοποίησης του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 


 

Στο βιβλίο "E-marketing" εξετάζονται τα βασικά θέματα που συσχετίζουν την τεχνολογική εξέλιξη με το μάρκετινγκ, όπως η ηλεκτρονική παρακολούθηση των σημείων πώλησης (EPOS), η χρήση έξυπνων καρτών (smart cards) και προγραμμάτων πιστότητας (loyalty programs), η εφαρμογή συστημάτων bar codes και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS), η χρήση των πολυμέσων και το Διαδικτυακό Μάρκετινγκ.

 

Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι δυνατότητες άσκησης στρατηγικής μάρκετινγκ μέσα από το internet που περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη προγράμματος Μάρκετινγκ (Internet Marketing Plan)
 • Online Advertising
 • Στρατηγική Ιογενούς Μάρκετινγκ (Viral Marketing)
 • Συστήματα Διαχείρισης Πελατών (CRM Customer Relationship Management)
 • Προγράμματα Ανάλυσης Κυκλοφορίας Ιστοχώρου (Log Analyzers)
 • Διαχείριση Γνώσης και Εξόρυξη Δεδομένων (Knowledge Management & Data Mining).

 


 

 

Το βιβλίο "Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Μάρκετινγκ" προσεγγίζει το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσα από ένα εμπορικό πρίσμα

 

 • Το βιβλίο αυτό καλύπτει το σημαντικό κενό στο σχεδιασμό μιας διαδικτυακής στρατηγικής, εξαιρετικά χρήσιμο τόσο για καθαρά διαδικτυακές εταιρείες, όσο και για το μεγάλο αριθμό των «παραδοσιακών» επιχειρήσεων που επιθυμούν να εντάξουν με επιτυχία το διαδίκτυο στις εμπορικές τους δραστηριότητες.
 • Προσφέρει μια εξαιρετικά διαφωτιστική εννοιολογική και πρακτική προσέγγιση των επιδράσεων και της εμπορικής αξιοποίησης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Απαραίτητο για όλες τις επιχειρήσεις που θέλουν να κατανοήσουν και να επωφεληθούν των δυνατοτήτων του διαδικτύου
 • Αποτελεί μια μοναδική συνεισφορά των συγγραφέων, οι οποίοι πραγματοποίησαν μια εξαιρετικά δυσεύρετη σύνθεση όπου αναπτύσσονται παράλληλα η Πληροφορική και το Μάρκετινγκ. Συμβάλλουν έτσι στην αποκατάσταση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και του Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ, ύστερα από τις υπερβολές και τις υπεραπλουστεύσεις που διατυπώθηκαν κατά τα αρχικά στάδια της ανάπτυξής τους.

Το πακέτο που αποτελείται από τα βιβλία "E-marketing" και "Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Μάρκετινγκ" αποτελεί ένα σημαντικό οδηγό για την άσκηση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και ηλεκτρονικού εμπορίου. Προσφέρονται όλες οι γνώσεις για τον σχεδιασμό και την άσκηση μιας διαδικτυακής στρατηγικής μάρκετινγκ, καθώς επίσης παρουσιάζονται οι δυνατότητες, οι επιδράσεις και ο τρόπος εμπορικής αξιοποίησης του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 


 

Στο βιβλίο "E-marketing" εξετάζονται τα βασικά θέματα που συσχετίζουν την τεχνολογική εξέλιξη με το μάρκετινγκ, όπως η ηλεκτρονική παρακολούθηση των σημείων πώλησης (EPOS), η χρήση έξυπνων καρτών (smart cards) και προγραμμάτων πιστότητας (loyalty programs), η εφαρμογή συστημάτων bar codes και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS), η χρήση των πολυμέσων και το Διαδικτυακό Μάρκετινγκ.

 

Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι δυνατότητες άσκησης στρατηγικής μάρκετινγκ μέσα από το internet που περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη προγράμματος Μάρκετινγκ (Internet Marketing Plan)
 • Online Advertising
 • Στρατηγική Ιογενούς Μάρκετινγκ (Viral Marketing)
 • Συστήματα Διαχείρισης Πελατών (CRM Customer Relationship Management)
 • Προγράμματα Ανάλυσης Κυκλοφορίας Ιστοχώρου (Log Analyzers)
 • Διαχείριση Γνώσης και Εξόρυξη Δεδομένων (Knowledge Management & Data Mining).

 


 

 

Το βιβλίο "Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Μάρκετινγκ" προσεγγίζει το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσα από ένα εμπορικό πρίσμα

 

 • Το βιβλίο αυτό καλύπτει το σημαντικό κενό στο σχεδιασμό μιας διαδικτυακής στρατηγικής, εξαιρετικά χρήσιμο τόσο για καθαρά διαδικτυακές εταιρείες, όσο και για το μεγάλο αριθμό των «παραδοσιακών» επιχειρήσεων που επιθυμούν να εντάξουν με επιτυχία το διαδίκτυο στις εμπορικές τους δραστηριότητες.
 • Προσφέρει μια εξαιρετικά διαφωτιστική εννοιολογική και πρακτική προσέγγιση των επιδράσεων και της εμπορικής αξιοποίησης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Απαραίτητο για όλες τις επιχειρήσεις που θέλουν να κατανοήσουν και να επωφεληθούν των δυνατοτήτων του διαδικτύου
 • Αποτελεί μια μοναδική συνεισφορά των συγγραφέων, οι οποίοι πραγματοποίησαν μια εξαιρετικά δυσεύρετη σύνθεση όπου αναπτύσσονται παράλληλα η Πληροφορική και το Μάρκετινγκ. Συμβάλλουν έτσι στην αποκατάσταση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και του Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ, ύστερα από τις υπερβολές και τις υπεραπλουστεύσεις που διατυπώθηκαν κατά τα αρχικά στάδια της ανάπτυξής τους.
top