Αναζήτηση
Filters
Close

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων + Ωρίμανση & Δυναμική Ομάδας

Πλήρης θεώρηση των εννοιών και του περιεχομένου της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού + Ολοκληρωμένη μελέτη των σχέσεων μέσα στην ομάδα
€52,30
€36,30
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
Αποστολή: 24 ώρες

Το πακέτο αυτό, αποτελούμενο από το βιβλίο "Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων" και το βιβλίο "Ωρίμανση και Δυναμική Ομάδας", συνιστά έναν πολύτιμο βοηθό για όλους όσοι ασχολούνται με τη μελέτη και τη διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα. Προσφέρει μια πλήρη θεώρηση των εννοιών και του περιεχομένου της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς και μια ολοκληρωμένη μελέτη των σχέσεων μέσα στην ομάδα. 

 


 

Το βιβλίο "Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων" αναλύει, μεταξύ άλλων, έννοιες όπως:

 • τον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού και την πρόβλεψη αναγκών,
 • την περιγραφή της θέσεως εργασίας,
 • τον εντοπισμό, την προσέλκυση, την επιλογή, την εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού,
 • το σκοπό της αξιολόγησης και τα συστήματα αμοιβών των εργαζομένων,
 • την εσωτερική επικοινωνία και τις εργασιακές σχέσεις ειδικά για την Ελλάδα,
 • την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων,
 • τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων διεθνώς,
 • την αποτελεσματική πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

 

Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν πλήθος παραδειγμάτων και περιπτώσεων από την ελληνική επιχείρηση, ερωτήσεις για συζήτηση, εργασία εφαρμογής και άσκηση (case study).

 


 

Το βιβλίο "Ωρίμανση και Δυναμική Ομάδας" εμπλουτίζει την ελληνική βιβλιογραφία, η οποία τα τελευταία χρόνια αρχίζει να τροφοδοτεί το χώρο της συμβουλευτικής. Ένα βιβλίο που είναι χρήσιμο να διαβαστεί από τους νέους και από τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης και των χώρων της συμβουλευτικής, ψυχικής υγείας και κοινωνικής εργασίας. Οι έννοιες που αναπτύσσονται στο συγκεκριμένο σύγγραμμα μπορούν να δώσουν την ευκαιρία στους αναγνώστες να εμβαθύνουν σε γνωστικό επίπεδο, αλλά και να αποκομίσουν όφελος και σε προσωπικό επίπεδο. 

 

Αφού αναλυθούν οι όροι της ψυχολογικής ωριμότητας και της διαχείρισης δυσκολιών, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της εφηβείας (κεφάλαιο 1), θα παρουσιαστεί αναλυτικά η μεθοδολογία της έρευνας-δράσης και ο σχεδιασμός της συμβουλευτικής παρέμβασης (κεφάλαια 2), η παρουσίαση της διεργασίας και της δυναμικής της ομάδας, όπως αυτή απορρέει από την αναλυτική παρουσίαση των συνεδρίων της παρέμβασης, τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που συλλέξαμε κατά τη διάρκεια της έρευνας (κεφάλαιο 3) και, τέλος, τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα αυτή και η ανάδειξη του θετικού ρόλου των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μέσω της δυναμικής της ομάδας στην ψυχολογική ωρίμανση των μελών της ομάδας (κεφάλαιο 4).

Το πακέτο αυτό, αποτελούμενο από το βιβλίο "Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων" και το βιβλίο "Ωρίμανση και Δυναμική Ομάδας", συνιστά έναν πολύτιμο βοηθό για όλους όσοι ασχολούνται με τη μελέτη και τη διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα. Προσφέρει μια πλήρη θεώρηση των εννοιών και του περιεχομένου της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς και μια ολοκληρωμένη μελέτη των σχέσεων μέσα στην ομάδα. 

 


 

Το βιβλίο "Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων" αναλύει, μεταξύ άλλων, έννοιες όπως:

 • τον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού και την πρόβλεψη αναγκών,
 • την περιγραφή της θέσεως εργασίας,
 • τον εντοπισμό, την προσέλκυση, την επιλογή, την εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού,
 • το σκοπό της αξιολόγησης και τα συστήματα αμοιβών των εργαζομένων,
 • την εσωτερική επικοινωνία και τις εργασιακές σχέσεις ειδικά για την Ελλάδα,
 • την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων,
 • τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων διεθνώς,
 • την αποτελεσματική πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

 

Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν πλήθος παραδειγμάτων και περιπτώσεων από την ελληνική επιχείρηση, ερωτήσεις για συζήτηση, εργασία εφαρμογής και άσκηση (case study).

 


 

Το βιβλίο "Ωρίμανση και Δυναμική Ομάδας" εμπλουτίζει την ελληνική βιβλιογραφία, η οποία τα τελευταία χρόνια αρχίζει να τροφοδοτεί το χώρο της συμβουλευτικής. Ένα βιβλίο που είναι χρήσιμο να διαβαστεί από τους νέους και από τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης και των χώρων της συμβουλευτικής, ψυχικής υγείας και κοινωνικής εργασίας. Οι έννοιες που αναπτύσσονται στο συγκεκριμένο σύγγραμμα μπορούν να δώσουν την ευκαιρία στους αναγνώστες να εμβαθύνουν σε γνωστικό επίπεδο, αλλά και να αποκομίσουν όφελος και σε προσωπικό επίπεδο. 

 

Αφού αναλυθούν οι όροι της ψυχολογικής ωριμότητας και της διαχείρισης δυσκολιών, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της εφηβείας (κεφάλαιο 1), θα παρουσιαστεί αναλυτικά η μεθοδολογία της έρευνας-δράσης και ο σχεδιασμός της συμβουλευτικής παρέμβασης (κεφάλαια 2), η παρουσίαση της διεργασίας και της δυναμικής της ομάδας, όπως αυτή απορρέει από την αναλυτική παρουσίαση των συνεδρίων της παρέμβασης, τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που συλλέξαμε κατά τη διάρκεια της έρευνας (κεφάλαιο 3) και, τέλος, τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα αυτή και η ανάδειξη του θετικού ρόλου των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μέσω της δυναμικής της ομάδας στην ψυχολογική ωρίμανση των μελών της ομάδας (κεφάλαιο 4).

top