Αναζήτηση
Filters
Close

Αρχές Μάρκετινγκ + Μάρκετινγκ Χονδρικού & Λιανικού Εμπορίου

Παρουσίαση βασικών εννοιών και μίγματος μάρκετινγκ + Προσέγγιση του μάρκετινγκ εμπορικών επιχειρήσεων
€55,10
€38,10
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
Αποστολή: 24 ώρες

Το πακέτο, αποτελούμενο από τα βιβλία "Αρχές Μάρκετινγκ" και "Μάρκετινγκ Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου", προσφέρει τις βασικές γνώσεις στο αντικείμενο του Μάρκετινγκ, καθώς επίσης εξειδικεύεται στο Μάρκετινγκ των εμπορικών επιχειρήσεων. Παρουσιάζει τις βασικές έννοιες και το μίγμα Μάρκετινγκ, ενώ προσεγγίζει το Μάρκετινγκ των επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού εμπορίου. 

 


 

Το βιβλίο "Αρχές Μάρκετινγκ" προσεγγίζει το Ελληνικό Μάρκετινγκ με επιτυχία, γιατί γίνεται μια σύζευξη του θεωρητικού πλαισίου του Μάρκετινγκ με χειροπιαστά παραδείγματα από την ελληνική πραγματικότητα.

 

Παρουσιάζει τα θέματα του Μάρκετινγκ με κατανοητό και πρακτικό τρόπο. Έτσι το βιβλίο αυτό μπορεί να βοηθήσει όλους αυτούς που ασχολούνται με τη μελέτη, αλλά και με την καθημερινή πρακτική του Μάρκετινγκ.

 

Εκτός από τα βασικά θέματα του Μάρκετινγκ περιλαμβάνονται και τα εξής θέματα:

  • Οι τελευταίες εξελίξεις του Μάρκετινγκ
  • Το Μάρκετινγκ Ολικής Ποιότητας
  • Η Κριτική στις Φιλοσοφίες του Μάρκετινγκ
  • Το Προσωπικό Μάρκετινγκ (ONE – TO – ONE MARKETING)
  • Το Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες κ.α.

Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από ερωτήσεις, εργασίες εφαρμογής και ασκήσεις που προέρχονται από περιπτώσεις ελληνικών επιχειρήσεων.

 


 

Το βιβλίο "Μάρκετινγκ Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου" πραγματεύεται με συστηματικό τρόπο το Μάρκετινγκ των επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού εμπορίου, συνδυάζοντας την επιστημονική γνώση και την πείρα. Με τρόπο κατανοητό και απλό, περιγράφονται στοιχεία του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, τα οποία είναι οργανωμένα στα εξής μέρη:

 

→ Το πρώτο μέρος αναφέρεται στο σύστημα διανομής, δηλαδή στα δίκτυα διανομής και τη φυσική διανομή. Η γνώση των λειτουργιών του συστήματος διανομής είναι απαραίτητη, τόσο για τις επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου όσο και για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου.
→ Το δεύτερο μέρος ασχολείται με το Μάρκετινγκ χονδρικού εμπορίου και με τις επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης γενικότερα.
→ Το τρίτο μέρος αναφέρεται στην εισαγωγή του Μάρκετινγκ λιανικού εμπορίου. Περιγράφει το λιανικό εμπόριο και την εξέλιξή του στη χώρα μας. Επίσης, αναλύει τις διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων λιανικής πώλησης.
→ Το τέταρτο μέρος ασχολείται με τον εντοπισμό και την ανάλυση των ευκαιριών, που παρουσιάζονται στην αγορά για τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης. Η ανάλυση αυτή επιτυγχάνεται με τις διάφορες μεθόδους και τεχνικές, όπως την έρευνα Μάρκετινγκ του λιανικού εμπορίου, την αγοραστική συμπεριφορά και την τμηματοποίηση των πελατών, καθώς και με τις μεθόδους πρόβλεψης των πωλήσεων.
→ Το πέμπτο μέρος του Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης περιλαμβάνει το στρατηγικό προγραμματισμό των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης, την οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και τη διεύθυνση του προσωπικού τους.
→Το έκτο μέρος καλύπτει όλα τα στοιχεία του Μείγματος Μάρκετινγκ των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης, δηλαδή την προμήθεια των εμπορευμάτων και τον έλεγχο των αποθεμάτων, την τιμολόγηση των εμπορευμάτων, την επιλογή του τόπου εγκατάστασης και τη διαρρύθμιση του καταστήματος και τέλος, την προβολή των εμπορευμάτων των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης.

 

Το βιβλίο περιέχει πλήθος παραδειγμάτων και περιπτώσεων από τις επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου αναφέρονται οι στόχοι μάθησης, που αποτελούν έναν καλό οδηγό για την μελέτη του κεφαλαίου. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν ερωτήσεις για συζήτηση, εργασία εφαρμογής και άσκηση (case study). 

Το πακέτο, αποτελούμενο από τα βιβλία "Αρχές Μάρκετινγκ" και "Μάρκετινγκ Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου", προσφέρει τις βασικές γνώσεις στο αντικείμενο του Μάρκετινγκ, καθώς επίσης εξειδικεύεται στο Μάρκετινγκ των εμπορικών επιχειρήσεων. Παρουσιάζει τις βασικές έννοιες και το μίγμα Μάρκετινγκ, ενώ προσεγγίζει το Μάρκετινγκ των επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού εμπορίου. 

 


 

Το βιβλίο "Αρχές Μάρκετινγκ" προσεγγίζει το Ελληνικό Μάρκετινγκ με επιτυχία, γιατί γίνεται μια σύζευξη του θεωρητικού πλαισίου του Μάρκετινγκ με χειροπιαστά παραδείγματα από την ελληνική πραγματικότητα.

 

Παρουσιάζει τα θέματα του Μάρκετινγκ με κατανοητό και πρακτικό τρόπο. Έτσι το βιβλίο αυτό μπορεί να βοηθήσει όλους αυτούς που ασχολούνται με τη μελέτη, αλλά και με την καθημερινή πρακτική του Μάρκετινγκ.

 

Εκτός από τα βασικά θέματα του Μάρκετινγκ περιλαμβάνονται και τα εξής θέματα:

  • Οι τελευταίες εξελίξεις του Μάρκετινγκ
  • Το Μάρκετινγκ Ολικής Ποιότητας
  • Η Κριτική στις Φιλοσοφίες του Μάρκετινγκ
  • Το Προσωπικό Μάρκετινγκ (ONE – TO – ONE MARKETING)
  • Το Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες κ.α.

Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από ερωτήσεις, εργασίες εφαρμογής και ασκήσεις που προέρχονται από περιπτώσεις ελληνικών επιχειρήσεων.

 


 

Το βιβλίο "Μάρκετινγκ Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου" πραγματεύεται με συστηματικό τρόπο το Μάρκετινγκ των επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού εμπορίου, συνδυάζοντας την επιστημονική γνώση και την πείρα. Με τρόπο κατανοητό και απλό, περιγράφονται στοιχεία του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, τα οποία είναι οργανωμένα στα εξής μέρη:

 

→ Το πρώτο μέρος αναφέρεται στο σύστημα διανομής, δηλαδή στα δίκτυα διανομής και τη φυσική διανομή. Η γνώση των λειτουργιών του συστήματος διανομής είναι απαραίτητη, τόσο για τις επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου όσο και για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου.
→ Το δεύτερο μέρος ασχολείται με το Μάρκετινγκ χονδρικού εμπορίου και με τις επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης γενικότερα.
→ Το τρίτο μέρος αναφέρεται στην εισαγωγή του Μάρκετινγκ λιανικού εμπορίου. Περιγράφει το λιανικό εμπόριο και την εξέλιξή του στη χώρα μας. Επίσης, αναλύει τις διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων λιανικής πώλησης.
→ Το τέταρτο μέρος ασχολείται με τον εντοπισμό και την ανάλυση των ευκαιριών, που παρουσιάζονται στην αγορά για τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης. Η ανάλυση αυτή επιτυγχάνεται με τις διάφορες μεθόδους και τεχνικές, όπως την έρευνα Μάρκετινγκ του λιανικού εμπορίου, την αγοραστική συμπεριφορά και την τμηματοποίηση των πελατών, καθώς και με τις μεθόδους πρόβλεψης των πωλήσεων.
→ Το πέμπτο μέρος του Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης περιλαμβάνει το στρατηγικό προγραμματισμό των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης, την οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και τη διεύθυνση του προσωπικού τους.
→Το έκτο μέρος καλύπτει όλα τα στοιχεία του Μείγματος Μάρκετινγκ των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης, δηλαδή την προμήθεια των εμπορευμάτων και τον έλεγχο των αποθεμάτων, την τιμολόγηση των εμπορευμάτων, την επιλογή του τόπου εγκατάστασης και τη διαρρύθμιση του καταστήματος και τέλος, την προβολή των εμπορευμάτων των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης.

 

Το βιβλίο περιέχει πλήθος παραδειγμάτων και περιπτώσεων από τις επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου αναφέρονται οι στόχοι μάθησης, που αποτελούν έναν καλό οδηγό για την μελέτη του κεφαλαίου. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν ερωτήσεις για συζήτηση, εργασία εφαρμογής και άσκηση (case study). 

top